Tips en Trucs

1) Heermoes aftreksel en/of gier tegen schimmels en bladluis.
2) Luizen bestrijden met cola.
3) Prei in een luchtige en vochtige grond en isolatie tegen lichte nachtvorst.
4) Slakken en preventie.
__________________________________________________________________________
1) Heermoes aftreksel en/of gier tegen schimmels en bladluis.

    Heermoes (Equisetum arvense)

Heermoes of akkerpaardestaart (ook paardestaart of kattestaart) is een geneeskruid dat
o.a. veel kiezelzuur bevat.
Aangenomen wordt dat het silicium daarin de celwanden versterkt.
Heermoesaftreksel is het meest gekende plantenaftreksel tegen allerlei schimmelziekten.
Uit proeven is gebleken dat het soms werkt, maar in andere gevallen ook weer niet.
Je moet het in ieder geval herhaalde malen bij zonnig weer en liefst 's morgens,
op de grond en op de planten spuiten.
In lente en herfst is het nuttig de hele grondoppervlakte een keer te behandelen.
Bij echt schimmelweer (warm en vochtig) is heermoesaftreksel niet afdoende.
Heermoesaftreksel zou ook de weerstand van de plant tegen bladluizen en mijten vergtroten.
Soms wordt gier gebruikt in plaats van aftreksel.

Aftreksel:
1 kg verse of 150 g gedroogde plantendelen op 10 l water, een kwartier laten koken,
en enkele uren laten trekken.
Daarna afzeven en 5 tot 10 keer verdunnen voor het spuiten.
Je kan ook heermoespoeder gebruiken, maar het poeder is niet goed af te zeven en verstopt
dan de sproeikop bij het spuiten.
-
Gier:
Een vat vullen met planten en water in dezelfde verhouding als bij het aftreksel.
Tien tot twintig dagen laten staan.
Elke dag roeren en een handjevol gesteentemeel bijvoegen.
Tien keer verdunnen voor gebruik.
Uit: handboek ekologisch tuinieren de moestuin VELT blz. 224.
__________________________________________________________________________
2) Luizen bestrijden met cola.

Hoe bladluizen bestrijden op een efficiente manier?
Het is een probleem voor vele boeren.
Ook in India. Maar daar hebben ze nu iets op gevonden: cola.
Reeds honderden boeren gebruiken dit goedkoop alternatief voor de dure pesticiden.
En met succes: na één sproeibeurt op hun katoenvelden is het resultaat merkbaar.

Gotu Laxmaiah, een boer in Andra Pradesh, is alvast opgetogen over het nieuwe bestrijdingsmiddel: "Het is veilig in gebruik, het hoeft niet verdund en het is heel goedkoop.
Een liter pesticide kost gemakkelijk 180 euro. Eenzelfde hoeveelheid cola kost 40 eurocent."
De boeren maken geen onderscheid tussen Coca Cola, Pepsie en de plaatselijke coladrankjes.
Uit: tweemaandelijks tijdschrift "Seizoenen" 33e jaargang - nr. 1 - februari - maart 2005.
VELT Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze vzw
__________________________________________________________________________
3) Prei in een luchtige en vochtige grond en isolatie tegen lichte nachtvorst.

a)Afgemaaid gras tussen de uitgeplante prei strooien en lichtje inharken.
-Waarom?
-Dit houdt de grond luchtig en vochtig. Tevens voorkomt dit dat er onkruid groeit.

b)Afgevallen bladeren tussen de prei strooien.
-Waarom?
-Dit treedt op als isolatie en beschermt de prei tegen lichte nachtvorst.
-Van Patrick
__________________________________________________________________________
4) Slakken en preventie.

Door schelpen langs je tuingrens te leggen, dit is te verzamelen langs de kust va NL waar  ik geregeld  kom. Slakken houden niet van scherpe schelpen.
Van Max B.